| Rabu, 30 November 2022 - 21.19

| Sabtu, 26 November 2022 - 15.21

| Jumat, 25 November 2022 - 06.42

| Jumat, 18 November 2022 - 06.51

| Kamis, 10 November 2022 - 19.46

| Rabu, 09 November 2022 - 15.16

| Rabu, 09 November 2022 - 10.16

| Rabu, 09 November 2022 - 10.03

| Senin, 07 November 2022 - 10.36

| Jumat, 04 November 2022 - 07.11

| Rabu, 02 November 2022 - 12.32

| Sabtu, 29 Oktober 2022 - 15.24

| Sabtu, 29 Oktober 2022 - 09.49

| Jumat, 28 Oktober 2022 - 08.21

| Senin, 24 Oktober 2022 - 10.02

| Minggu, 23 Oktober 2022 - 19.00

| Sabtu, 22 Oktober 2022 - 09.18

| Jumat, 21 Oktober 2022 - 13.30

| Kamis, 20 Oktober 2022 - 14.46

| Sabtu, 15 Oktober 2022 - 13.09